Benjamin de Beer

Als de bomen niet meer groeien, wie past er dan op mij
En de honing niet meer vloeien zal, wie zorgt er dan voor mij
Als mijn vacht me niet verwarmen kan, wie knuffelt dan met mij
En de zon me niet verwarmen kan, wie kijkt er dan naar mij

Het verhaal
De kleine Benjamin IJsbrand Beer moet met zijn vader en moeder vluchten voor het smeltende ijs. IJs dat in het poolwater net zo snel oplost als een suikerklontje in de thee. Papa, mama en Benjamin komen na een avontuurlijke reis terecht in een groene wereld waar ze niet welkom zijn. Daar waar beren wonen die bruin zijn en mensen leven die van hun vachten bontjassen maken willen.

Herman van Veen schreef het gelijknamige kinderboek al in 2008, maar de thema’s uit deze muzikale voorstelling zijn actueler dan ooit. Het boek met daarin de cd met alle liedjes kost €25,- en is verkrijgbaar via Kristal Theater.

De voorstelling speelt op basisscholen door het hele land en is komend seizoen ook voor iedereen te bezoeken in diverse theaters.

Vananaf september 2018 kan een voorstelling worden uitgebreid met een aantal verdiepende workshops voor het basisonderwijs. Voor het boeken van de voorstelling kunt u contact opnemen met Femke van Kristal Theater.

Het Benjamin de Beer lespakket

Benjamin moet vluchten over zee en weet verstrikt in al het ronddrijvende plastic ternauwernood de overkant te bereiken. Aangekomen in de wereld van de bruine beren mag hij daar niet wonen omdat zij niet op vreemde beren zitten te wachten. Tot slot moet Benjamin ook nog het verlies van zijn vader verwerken omdat de jagers in het bos de vacht van de witte beren willen hebben.

Vanuit het belang om verder op deze grote thema’s uit de voorstelling in te kunnen gaan worden op dit moment diverse bijpassende workshops ontwikkeld die aansluiten bij burgerschap vormend onderwijs en sociale vaardigheden.

Vanaf nu zijn de workshops in combinatie met een voorstelling in te plannen, we starten met het uitvoeren vanaf september 2018.

Workshop 1 Beeldende vorming: Koken met Plastic Soep
Kunstvakdocent: Betsy Pullen (De Kunstfabriek)
Doelgroep: middenbouw/ bovenbouw
Duur: 1 tot 1,5 uur

We creëren en filosoferen door over het onderwerp plastic soep. De zee die Benjamin in de voorstelling moet over zwemmen. Wat doen we eigenlijk met al ons afval? En wie moet het opruimen? De leerlingen nemen een plastic fles mee naar school. Deze wordt onderdeel van het décor in de voorstelling en in de workshop gaat beeldend kunstdocent Betsy Pullen met de leerlingen aan de slag er iets nieuws van te maken. Als je niet wist dat dit een plastic fles was: wat zou het dan nog meer kunnen zijn? Plastic flessen kunnen van alles worden want er zijn geen grenzen…

Workshop 2 Over praten: Filosoferen met Beren
Kunstdocent: één acteur uit de voorstelling/ eigen docent klas
Doelgroep: bovenbouw
Duur: 1 uur

Met het verhaal van Benjamin als vertrekpunt filosoferen we door op de belangrijkste thema’s. We zoomen uit met discussiekaarten en woordenspinnen en laten de leerlingen met een opdracht in kleinere groepen aan de slag gaan. Zo stimuleren we hen niet alleen in het zelf te zoeken naar hun eigen argumenten, meningen en kijk op de wereld, maar vooral ook in het luisteren naar de ander en te kijken naar de al niet verantwoordelijke plek die je inneemt op de wereld. We laten de groep praten, alles is goed en er zijn géén restricties. De acteur uit de voorstelling is begeleider van het gesprek.

Creatives

Tekst & Concept:
Script & Regie:
Muziek:
Liedteksten:
De illustraties in het boek:
Fotografie voorstelling:
Voorstelling wordt gespeeld door:

Voorstelling

Herman van Veen
Femke Krist
Herman van Veen, Edith Leerkes
Eva Schuurman
Doesjka Bramlage
Bob van Deurzen
Saskia Egtberts
Bo van Vliet
Femke Krist